กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564

Posted by:

ด้วยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ให้อำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก และประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน โดยปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน ณ วัดหนองผักนาก เพี่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในวันที่ 6 เมษายน เมษายน 2564 วันจักร

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนเมษายน 2564

0