ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูยางแอสฟัลท์คอนกรีตสายหลังวัดหนองผักนาก

หมู่ที่ 5 บ้านหนองผักนาก ตำบลหนองผักนาก

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

0