เลขที่ 160 หมู่ 3 ตำบลผักนาก อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 72130

ส่วนการคลัง 0 3549 6567 สำนักปลัด 0 3544 0842 ปลัด 0 3543 9428 โทรสาร 0 3549 6567