ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เครื่องจักสาน

การจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่มีมาช้านานสืบทอดกันมาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย โดยการนำเอาไม้ไผ่มาทำการจักสานเป็น กระด้ง ตะแกรง สุ่มไก่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้ภูมิปัญญานี้กำลังจะสูญหายไป เนื่องจากขาดการสืบต่อในชนรุ่นหลัง
การสานสุ่มไก่ ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าเนื่องจากเป็นช่างฝีมือดี เพราะสุ่มไก่ที่ทำมีสภาพแข็งแรง ทนทาน สวยงาม เป็นที่ต้องการของคนในตำบลและต่างตำบล
เจ้าของภูมิปัญญา นายติ่ง ธัญญเจริญ

กลุ่มถักสานเชือกป่านมหัศจรรย์(เชือกมัดฟาง)

กลุ่มอาชีพ

ไม้กวาด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผักนาก

ขนมไทย ขนมชั้นและขนมหม้อแกงขึ้นชื่อของตำบลหนองผักนาก

การทำเป๋าหลอด