รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม 2564

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนธันวาคม 2564

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมกราคม 2565

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

รายงานสถิติการให้บริการประชาชนประจำเดือนมีนาคม 2565