ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัตหน้าที่ (No Gift Policy) 2566

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองผักนาก

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gife Policy)

0