ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

          ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          เครื่องจักสาน

การจักสานเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านที่มีมาช้านานสืบทอดกันมาจากรุ่น ปู่ ย่า ตา ยาย โดยการนำเอาไม้ไผ่มาทำการจักสานเป็น กระด้ง ตะแกรง สุ่มไก่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งทุกวันนี้ภูมิปัญญานี้กำลังจะสูญหายไป เนื่องจากขาดการสืบต่อในชนรุ่นหลัง
การสานสุ่มไก่ ต้องมีการสั่งจองล่วงหน้าเนื่องจากเป็นช่างฝีมือดี เพราะสุ่มไก่ที่ทำมีสภาพแข็งแรง ทนทาน สวยงาม เป็นที่ต้องการของคนในตำบลและต่างตำบล
เจ้าของภูมิปัญญา นายติ่ง ธัญญเจริญ
[Best_Wordpress_Gallery id=”16″ gal_title=”san”]

กลุ่มถักสานเชือกป่านมหัศจรรย์(เชือกมัดฟาง)

[Best_Wordpress_Gallery id=”17″ gal_title=”pan”]

กลุ่มอาชีพ

ไม้กวาด หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองผักนาก
[Best_Wordpress_Gallery id=”18″ gal_title=”mai”]

ขนมไทย ขนมชั้นและขนมหม้อแกงขึ้นชื่อของตำบลหนองผักนาก

[Best_Wordpress_Gallery id=”19″ gal_title=”kanom”]

การทำเป๋าหลอด

[Best_Wordpress_Gallery id=”20″ gal_title=”pao”]