ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ. 2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค. 2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้่างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย. 2565

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค. 2565

ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564