การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 2567

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปี พ.ศ. 2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2566

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2566

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง อบต.หนองผักนาก ประจำปี 2565

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564